HOME
The Info List - Ottoman Military College

The Ottoman Military College or Imperial Military Staff College or Ottoman Army
Ottoman Army
War College (Ottoman Turkish: Mekteb-i Erkân-ı Harbiyye-i Şâhâne or Erkân-ı Harbiye Mektebi), was a two-year military staff college of the Ottoman Empire. It was located in Istanbul. Its mission was to educate staff officers for the Ottoman Army.

Contents

1 Facilities 2 Graduates of the Ottoman Military College

2.1 1st - 36th classes 2.2 37th - 54th classes 2.3 55th - 67th classes

3 References 4 External links

Facilities[edit]

In the Ottoman Military Academy
Ottoman Military Academy
in Pangaltı, Şişli
Şişli
(1848–1953[1]) Taşkışla, Şişli
Şişli
(1853–1858[1]), today the administrative building of the Istanbul
Istanbul
Technical University In the Gülhane Military Hospital, Fatih
Fatih
(1858–1862[1]) Pangaltı, Şişli
Şişli
(1862 – October 1909[1]) The apartment of princes in Yıldız Palace, Beşiktaş (1909–1914[1]), today Yıldız Technical University Çağlayan Kiosk, Kağıthane
Kağıthane
(for three months in 1917[1]) Şerif Paşa Konağı, Teşvikiye, Şişli[1] (February 28, 1919 – April 1, 1921)

Graduates of the Ottoman Military College[edit] 1st - 36th classes[edit] 1st class (graduated in July 1849)

Hussein Avni Pasha, Isparta, 1820, Müşir Mahmud Mesud Pasha, Amasya, 1820, Müşir Mustafa Sidki Pasha, Soma, ?, Müşir (governor) Mustafa Saffet Pasha, Karagümrük, ?, Müşir (governor) Sabit Bey, Cyprus, ?, Miralay

2nd class (graduated in 1851)

Mehmed Pasha, Aksaray, ?, Ferik Arif Pasha, Hocapaşa, ?, Müşir Rifat Pasha, Istanbul, ?, Mirliva Mehmed Rauf Pasha, Istanbul, 1832, Müşir

3rd class (graduated in 1852)

Ali Saib Pasha, Kayseri, ?, Müşir Tahir Pasha, Beşiktaş, ?, Ferik Ali Nizami Pasha, Gerede, 1821, Müşir Eshref Pasha, Zeyrek, ?, Ferik Cafer Paşa (Skadar sancaği, Gosina kazasi)1830, Ferik

4th class (graduated in 1853)

Suleiman Pasha, Eyüp, ?, Ferik Hasan Samih Pasha, Eyüp, ?, Müşir (governor) Nuri Pasha, ?, ?, Mirliva

5th class (graduated in 1854)

Hussein Husnu Pasha, Kasımpaşa, 1829, Müşir Mehmed Ali Pasha, Magdeburg, 1829, Müşir (KIA) Osman Nuri Pasha, Tokat, 1833, Müşir

6th class (graduated in 1855)

Tahsin Bey, Galata, ?, Kaymakam Ahmed Fazil Pasha, Cerrahpaşa, ?, Ferik (KIA)

7th class (graduated in 1856)

Mehmed Munib Pasha, Kayseri, ?, Mirliva Omer Naili Pasha, Istanbul, 1831, Mirliva Hafiz Ismail Hakki Pasha, Bosnia, ?, Mirliva Ibrahim Pasha, Sarıgüzel, ?, Mirliva Nedjib Pasha, Cihangir, ?, Mirliva (ambassador)

8th class (graduated in 1857)

Ibrahim Pasha, Süleymaniye, ?, Ferik Ibrahim Edhem Pasha, Davutpaşa, 1835, Müşir Tahir Pasha, Paramakkapı, 1832, Müşir

9th class (graduated in 1858)

Ahmed Esad Pasha, Sakız, 1826, Müşir Hasan Rushdi Pasha, Edirne, ?, Müşir Ahmed Munir Bey, Doğancılar, ?, Kolağası Mehmed Riza Pasha, Hocapaşa, ?, Mirliva Said Pasha, Bursa, ?, Mirliva Mehmed Rashid Bey, Manastır, Miralay (KIA) Mehmed Shevki Bey, Manastır, Kolağası Kiazim Bey, ?, ?, Miralay

37th - 54th classes[edit] 46th class (graduated on March 20, 1894)

Ömer Fevzi, Davutpaşa, ?, ?, Albay Cevat, Doğancılar, ?, ?, Albay Raşit Galip Dozar, Yanya, ?, Albay Mehmet Şerif, Damascus, ?, ?, ? Ali Rıza Sedes, Sultanahmet, 1307 P-6, Tuğgeneral İ. Cevat Şakir Çobanlı, Sultanahmet, 1870, 1307 P-4, Orgeneral Abbas, Tahmasp, ?, ?, ? Ziya, Yanya, ?, ?, Albay Behzat, Istanbul, ?, ?, Albay

47th class (graduated on March 13, 1895)

Mehmet Ali, Bosnia, ?, 1308 P-5, Korgeneral Mahmut Beliğ, Beylerbeyi, ?, 1308 P-6, Albay Neş'et, Küçük Mustafa Paşa, ?, ?, Tuğgeneral Nuri, Trabzon, ?, ?, Albay Mehmet Zeki, Emirgan, ?, 1308 P-1, Albay Hasan Rıza, Istanbul, 1871, ?, Tuğgeneral (KIA) Osman Senai, Monastir, ?, ?, Albay Mehmet Rasim, Monastir, ?, ?, Albay Ömer Kâni, Süleymaniye, ?, ?, Yarbay Mehmet Ali, Iran, ?, ?, ? Sabri, Şumnu, ?, ?, Albay Hâmit, Iran, ?, ?, ? Hasan Sadettin, Balçık, ?, ?, Yarbay Osman Nuri, Selimiye, ?, 1309 Top-1, Albay

48th class (graduated on January 28, 1896)

Mehmet Şükrü, Antep, ?, 1309 Sv-1, Albay Ethem, Şehzadebaşı, ?, 1309 Sv-1, Albay Arif, Çengelköy, ?, 1309 P-5, Albay (governor) Feyzullah, Beylerbeyi, ?, 1309 P-4, Albay Yusuf Ziya, Damascus, ?, 1309 P-3, Albay Mehmet Suphi, Çarşamba, ?, 1310 Top-1, Albay (KIA) Cemalettin, Bakırköy, ?, ?, Albay Cevdet, Baghdad, ?, 1309 P-7, Albay Şükrü, Yenibahçe, ?, ?, Albay Ahmed Ahmet Cemal, Çengelköy, 1872, ?, Korgeneral İhsan, Mollagürani, ?, 1309 P-6, Tuğgeneral Mustafa, Tırnova, ?, ?, Albay Mustafa Hilmi, Malatya, ?, 1309 P-8, Albay Sermet, Beylerbeyi, ?, 1309 P-9, Tuğgeneral Halit, ?, ?, ?, Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker, Rusçuk, 1876, 1312-P-23, Brigadier General [2] Tahir, ?, ?, ?, Yüzbaşı

49th class (graduated on March 16, 1897)

Mehmet Vahit, Aksaray, ?, ?, Binbaşı Hüseyin Necati, Bursa, ?, 1310 P-9, Albay İsmail Hakkı, Filibe, ?, 1310 P-4, Albay Ali Şevki, Manastır, ?, ?, Yarbay Halil Recai, Manastır, ?, 1310 P-8, Albay Tevfik, Erzurum, ?, 1310 P-3, Albay Ahmet Refik, Istanbul, ?, ?, Albay Hasan Basri, Sivas, ?, 1311 Top-1, Albay Mustafa Hamdi, Silistre, ?, ?, Yarbay Mustafa Reha, Batum, ?, 1310 Sv-2, Albay Süleyman Şakir, Trabzon, ?, 1310 P-5, Albay Ali Kemal, Istanbul, ?, 1310 P-7, Tuğgeneral İbrahim Ethem, Trabzon, ?, ?, Yüzbaşı

50th class (graduated on January 24, 1898)

Ferit Cemal Mersinli, Mersin, ?, ?, Tümgeneral Salih, Bursa, ?, 1311 P-b-10, Albay Mehmet Fehmi, Baghdad, ?, ?, Tümgeneral Halil İbrahim Sedes, Sultanahmet, ?, ?, Tümgeneral Süreyya İlmen, Istanbul, 1874, ?, Tuğgeneral Ali, Bakırköy, ?, 1311 P-b-11, Yarbay Zekeriya, Daghestan, ?, ?, Yarbay Hafız Rifat, Vidin, ?, ?, Yarbay Mehmet, Çarşamba, ?, ?, Binbaşı (KIA) Ali Riza, Pazarcık, ?, 1311 P-b-9, Tuğgeneral Ahmet Avni, Batum, ?, ?, Albay Ragıp, Batum, ?, ?, Yarbay Mehmet Nuri, Çarşamba, ?, ?, Yarbay Ali, Bosna, ?, ?, 1311 P-b-6, Albay Ali Remzi, Erzurum, ?, 1311 P-c-1, Yarbay Hafız Ali, Harput, ?, ?, Binbaşı Ali Galip, Kayseri, 1871, ?, Albay (governor)

51st class (graduated on December 25, 1898)

Behçet, Sultanselim, ?, 1311 P-c-2, Albay Hilmi, Manisa, ?, ?, Yarbay Celâlettin, Aksaray, ?, 1311 P-c-5, Albay Vehbi, Servi, ?, 1311 P-c-5, Tuğgeneral Bedri, Nişantaşı, ?, 1311 P-c-13, Yarbay Halil, Davutpaşa, ?, ?, Yarbay Yusuf Rasin, Batum, ?, ?, Yarbay Hasan Vasfi, Bosnia, ?, 1311 P-c-11, Albay Abdülkerim, Selânik, ?, 1311 P-c-9, Albay M. Adil, Köstendil, ?, ?, 1311 P-c-15, Yarbay (KIA) Ali Rıza, Köstendil, ?, ?, Kolağası Kâzım Kıvılcım, Kemah, ?, 1311 P-c-14, Tümgeneral (governor) Mustafa Fevzi Çakmak, Rumelikavağı, ?, 1311 P-c-7, Mareşal Ali Sait Akbaytogan, Balıkesir, ?, 1311 P-c-1, Orgeneral Saffet, Bursa, ?, ?, Binbaşı Hayrettin, Nişantaşı, ?, ?, Yarbay Yusuf Ziya, Şehzadebaşı, ?, 1312 Top-1, Yarbay Zihni, Çiftesaray, ?, ?, Yarbay

52nd class (graduated on January 17, 1900)

Nihat Anılmış, Filibe, ?, 1312 P-4, Korgeneral Ali Ruşen, Görüce, ?, 1312 P-7, Albay Sadık Sabri, Manastır, ?, 1312 P-1, Albay Yusuf Izzet, Yozgat, 1312 P-6, Tümgeneral Yakup Şevki Subaşı, Elazığ, ?, 1312 P-5, Orgeneral Ahmet İhsan, Cyprus, ?, 1312 P-8, Albay Süleyman Fethi, Üsküdar, ?, 1312 P-10, Albay (KIA) İbrahim Habi, Serez, ?, ?, Binbaşı Hasan Cemil Çambel, Üsküdar, 1312 P-2, Albay Refet, Istanbul, ?, 1312 P-13, Albay Ahmet Zeki, Istanbul, ?, ?, Albay Muhittin, Damascus, ?, 1312 P-14, Albay Mustafa Nimet, Aleppo, ?, 1312 P-18, Albay Esat, Beirut, ?, ?, Binbaşı Mehmet Vehip Kaçı,Yanya Top.1313-c-1, Korgeneral Ahmet Faik, 1313 Top-c-2, Tümgeneral (KIA)

53rd class (graduated on February 2, 1901)

Ahmet Agâh Perin, ?, ?, ?, Yarbay Cemil, Halıcılar, ?, ?, Kolağası M. Nuri, Şumnu, ?, ?, Albay Refet, Taşkasap, ?, 1313 P-9, Tuğgeneral Ali Remzi, Selânik, ?, 1313 P-11, Tuğgeneral Rüştü, Sultanselim, ?, ?, Binbaşı Şükrü Bey, Şehzadebaşı, ?, 1313 P-14, Albay Musa Kâzım Tunç, Afyonkarahisar, ?, 1313 P-18, Albay Hüseyin Kadri, Bandırma, ?, ?, Binbaşı Mustafa, Köstendil, ?, ?, Tuğgeneral Hasan Basri Tosun, Dimetoka, ?, 1313 Sv-1, Albay Mustafa Asım, Bosnia, ?, 1313 P-8, Yarbay İsmail Hakkı, Priştine, ?, ?, Binbaşı (governor) M. Nuri, Eruzrum, ?, ?, Yüzbaşı Hafız Zühtü Yar, Fındıklı, ?, 1313 Sv-5, Yarbay M. Sadeddin, Serez, ?, ?, Binbaşı (KIA) Cemal, Erzurum, ?, ?, Binbaşı Ali Rıza, Elazığ, ?, 1313 P-2, Yarbay İskender Hakkı, Kuşadası, ?, ?, Binbaşı Salih Zeki, Kızanlık, ?, ?, Yarbay (KIA)

54th class (graduated on January 9, 1902)

Behiç Erkin, Istanbul, 1876, ?, Albay (ambassador) Mustafa İffet, Istanbul, ?, ?, ? Bahaddin, Bursa, ?, 1314 P-4, Albay Refik Uran, Kadıköy, ?, 1314 P-5, Yarbay Mehmet Selâhattin, Bâbıali, ?, 1314 P-7, Albay Hüseyin Selâhattin Köseoğlu, Bâbıali, ?, 1314 P-9, Albay Mehmet Sait Kozoğlu, Divrik, ?, 1314–18, Yarbay Osman Şevki Eskin, Defterdar, ?, 1314 P-27, Tümgeneral Hamdi, Trabzon, ?, ?, Albay Ahmet Nizamettin, Istanbul, ?, ?, Binbaşı Adem Vasfi, Manastır, ?, 1314 P-22, Albay Şükrü Naili Gökberk, Selânik, 1876, 1314 P-13, Korgeneral Şefik, Odabaşı, ?, 1314 P-20, Tuğgeneral İrfan Durukan, Kasımpaşa, ?, 1314 P-10, Albay Ömer Lütfi, Fatih, ?, 1314 P-3, Albay Ali Rıza, Kayseri, ?, ?, Yüzbaşı Aziz Samih, Tophane, ?, ?, Albay Abdurrahman, Mudanya, ?, 1314 P-21, Albay Ali Hikmet Ayerdem, Yenişehir, 1877, 1314 P-16, Korgeneral Kemalettin, Kassamçeşme, ?, 1314, P-12, Yarbay Halit, Kandilli, ?, ?, Yüzbaşı Ömer Lütfi, Yenibahçe, 1314 P-2, Albay M. Ali, Aksaray, ?, ?, Yarbay Mustafa Asım, İzmit, 1314 Sv-1, Yarbay M. Ferit, Erzurum, ?, ?, Yarbay (KIA) Selim, Damascus, ?, ?, Yarbay Mustafa Hamdi, Üsküp, ?, 1315 Ağ.Top-1, Yarbay Ali Fıtrî, Sivas, ?, 1315 Top-2, Albay Şerif, Köprülü, ?, 1315 Top-1, Yarbay Mehmet Tevfik, Kerkük, ?, 1313 P-2, Albay Süreyya, Sarıgez, ?, ?, Yarbay

55th - 67th classes[edit] 55th class (graduated on December 5, 1902) Staff (kurmay) officers

Hafız Hakkı, Manastır, ?, 1315 P-2, Tuğgeneral Enver, Istanbul, 1881. 1315 P-4, Korgeneral Fuat, Harkaişerif, ?, ?, Binbaşı Mahmud Kâmil, Aleppo, 1315 P-8, Tümgeneral Mehmet Selâhattin Âdil, Koca Mustafa Paşa, 1316 Top-b-2, Tümgeneral İsmail Hakkı Erdener, Fındıklı, 1316 Top-1, Tümgeneral Fahrettin Altay, ?, Izmir, 1315 P-1, Orgeneral Sabit, Antep, ?, ?, Binbaşı Ahmet Kemal, Gelibolu, ?, ?, Binbaşı M. Nuri, Selânik, ?, ?, Binbaşı Emrullah, Trabzon, ?, 1315 P-9, Yarbay Kâzım İnanç, ?, ?, 1315 P-29, Tümgeneral (governor)

Distinguished (mümtaz) officers

Irfan, Manastır, ?, 1315 Sv-1, Binbaşı Ahmed Hamdi, Çemişgezek, ?, ?, Yüzbaşı Hüsnü, Mustafa Paşa, ?, ?, Yüzbaşı Bekir Sami Günsav, Bandırma, ?, 1315 P-17, Albay Mehmet Adil, Trabzon, ?, 1315 P-13, Albay Ahmet Muhtar, Manisa, ?, 1315 P-20, Yarbay Kasım, Edirne, ?, ?, ? Vahit, Damascus, ?, ?, Yarbay İbrahim Ethem, Damascus, ?, 1315 P-37, Binbaşı Hafız İsmail, Safranbolu, ?, ?, Binbaşı Asım, Kavak, ?, ?, Binbaşı Hilmi, Sarıyer, ?, ?, ? Rüştü, Şehzadebaşı, ?, ?, Binbaşı Ziya, Edirne, ?, ?, Tuğgeneral Cemal, Damascuc, ?, 1315 P-24, Binbaşı Şevket, Malatya, ?, ?, Binbaşı Veli, Pazarcık, ?, ?, Yarbay Emin, Trabzon, 1315 P-21, Yarbay Süleyman İlhami, Filibe, ?, 1315 P-14, Albay (KIA) Ahmet Nuri Öztekin, Balıkesir, 1876, 1315 P-26, Albay Ethem Servet Boral, Caucasus, 1876, 1315 P-16, Albay Fethi, Sarıgez, ?, 1315 P-18, Yarbay Ahmet Tevfik, Antalya, ?, 1315 P-32, Binbaşı Tevfik, Süleymaniye, ?, ?, Binbaşı

56th class (graduated on January 4, 1904) Staff (kurmay) officers

Ali Fethi Okyar, Pirlepe, 1880, 1316 P-1, Binbaşı (ambassador) Ali Fuat Erden, Taşkasap, 1884, 1316 Top-1, Korgeneral Ali Mümtaz, Haseki, ?, 1316 P-3, Yarbay Hafiz Cemil, Prizren, ?, 1316 P-4, Yarbay Emin Lütfi, Damascus, ?, 1316 P-5, Binbaşı Ahmet Muhtar, Çengelköy, 1877, ?, Binbaşı (KIA) Şevket, Galata, 1881, 1316 Sv-3, Albay Hayri, Konya, ?, ?, Yarbay Cafer Tayyar Eğilmez, Priştine, 1877, 1316 Sv-4, Tümgeneral İsmail Hakkı, Baghdad, ?, 1316 P-9, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

Kara Vasıf, Istanbul, ?, 1316 P-13, Albay Necimettin, Kadıköy, ?, ?, Kolağası Emin, Söke, ?, ?, Kolağası (KIA) Habib, Bolu, ?, ?, Kolağası Ahmet Sabih, Baghdad, ?, ?, Yarbay (ambassador) Mustafa Asım, Köstendil, 1316 P-51, Binbaşı Mustafa Muğlalı, Muğla, ?, 1316 P-21, Orgeneral Haydar, Istanbul, ?, 1316 Sv-5, Albay M. Zekeriye, Damascus, ?, 1316 P-24, Yarbay Hayri, Koca Mustafa Paşa, ?, 1316 P-12, Binbaşı Abdülaziz, Kahire, ?, ?, Binbaşı Mustafa, Selânik, ?, 1316 P-20, Binbaşı Abdülhamit, Baghdad, ?, ?, Binbaşı Mehmet Fuat, Diyarbakır, ?, ?, Kolağası Mehmet, Edirne, ?, 1316 Sv-6, Yarbay Hasan Talât, Çukurçeşme, ?, ?, Binbaşı Mürsel Bakû, Erzurum, 1316 Sv-18, Binbaşı Ömer Lütfi Argeşo, Şehzadebaşı, 1879, 1316 P-25, Yarbay Şemsettin, Damascus, ?, 1316 P-18, Binbaşı Behram, Çarşamba, ?, 1316 P-23, Yarbay Akif, Hacıkadın, ?, ?, Yarbay İzzet, Mollahüsrev, ?, 1316 P-26, Tuğgeneral

57th class (graduated on January 11, 1905) Staff (kurmay) officers

Ali İhsan Sâbis, Cihangir, ?, 1317 Top-1, Tümgeneral Asım Gündüz, Kütahya, ?, 1316 P-2, Orgenearl Ahmet Sedat Doğruer, Üsküdar, 1882, 1317 P-30, Korgeneral Ahmet Tevfik, Selânik, ?, ?, Yüzbaşı Mustafa Kemal Atatürk, Selânik, 1881, 1317 P-8, Müşir Mehmet Hayri Tarhan, Davutpaşa, ?, 1317 P-4, Tümgeneral Mustafa İzzet, Çanakkale, ?, ?, Albay Ali Seydi, Rumeli Kavağı, ?, 1317 Top-2, Albay Ali Fuat Cebesoy, Salacak, 1883, 1317 P-28, Korgeneral (ambassador) Süleyman Şevket, Izmir, 1317 İs-1, Yarbay (ambassador) Kemal Ohri, Ohri, 1317 P-18, Yarbay M. Şevki, Kıztaşı, ?, ?, Binbaşı Ahmet Müfit Özdeş, ?, ?, 1317 P-9, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

Cemil Uybadın, Süleymaniye, ?, 1317 P-6, Yarbay Mehmet Emin, Süleymaniye, ?, 1317 P-23, Binbaşı Cavit Erdel, Edirne, ?, 1317 P-14, Tuğgeneral Hamit Fahri, Çerkeş, ?, 1317 Sv-4, Yarbay (KIA) Halil Kut, Yenimahalle, ?, ?, Tümgeneral Mehmet Arif, Adana, ?, 1317 P-17, Albay Abdi Pandır, Kasımpaşa, ?, 1317 P-16, Tümgeneral Osman Nuri, Manisa, ?, 1317 P-3, Yarbay Mustafa Galip Deniz, İnebolu, 1317 P-25, Korgeneral Ali Şevket, Üsküp, ?, ?, Kolağası İsmail Hakkı, Köprülü, 1317 Top-44, Binbaşı Hasan Zeki, Varna, ?, 1317 P-12, Binbaşı Süleyman İzzet, Damascus, ?, 1317 Sv-1, Yarbay Ahmet Faik Erner, Bursa, ?, ?, Albay (governor) Selim, Çerkeş, ?, ?, Yüzbaşı (KIA) Mehmet Ali Nasman, Lâleli, ?, 1317 P-29, Binbaşı Ali, Trabzon, ?, ?, Yüzbaşı Ahmet Zeki, Süleymaniye, ?, 1317 P-27, Yüzbaşı Halil Rifat, Trabzon, ?, 1317 P-1, Yarbay Hüseyin Hüsnü, Kastamonu, ?, 1317 P-26, Binbaşı Ahmet Suat Ener, Saraçhanebaşı, 1317 P-19, Yarbay Mehmet Arif, Istanbul, 1317 Sv-5, Binbaşı Bekir Lütfi, Istanbul, ?, ?, Yarbay (governor) Fuat, Aksaray, ?, ?, Yarbay

58th class (graduated on November 5, 1905) Staff (kurmay) officers

Reşit, Cerrahpaşa, ?, 1318 P-4, Albay Ali Fehmi, Trablusgarp, ?, 1318 P-1, Binbaşı Hüseyin Hüsnü Alpdoğan, Taşköprü, ?, 1310 P-12, Korgeneral (governor) Halil Rüştü, Damascus, ?, 1318 P-3, Binbaşı Ahmet, Damascus, ?, 1318 P-6, Binbaşı Ahmet Sırrı, Aleppo, ?, ?, Kolağası Hilmi, Kastamonu, ?, ?, Kolağası Kâzım Karabekir, Zeyrek, 1882, 1318 P-1, Korgeneral Sadullah Güney, Galata, ?, 1318 Kale Top-1, Albay Kadri Demirkaya, Çukurçeşme, ?, 1318 İs-1, Tümgeneral Emin Koral, Halıcıoğlu, ?, 1318 Ağ.Top-1, Korgeneral Nasuhi, Damascus, 1318 P-7, Albay Yahya Hayati, Damascus, 1318 P-2, Albay M. Tahir, Elazığ, 1318 P-8, Binbaşı (KIA) Yasin Hilmi, Baghdad, 1318 P-18, Tuğgeneral

Distinguished (mümtaz) officers

Salim Cevat Ayalp, Lâleli, ?, 1318 P-13, Tümgeneral Osman Behçet, Balıkesir, ?, 1318 Top-3, Albay Ali, Damascus, ?, 1318 P-23, Binbaşı Nuri, Toptaşı, ?, 1318 P-27, Yarbay Adem Safi, Hamidiye, ?, ?, Yüzbaşı Seyfi Düzgören, Firuzağa, ?, 1318 P-14, Tümgeneral Mustafa Kâmil, Kerkük, ?, 1318 P-30, Binbaşı Süleyman, Isparta, 1318 P-22, Albay Mehmet Nuri Conker, Selânik, 1318 P-15, Albay Kadri Alkoç, Etyemez, ?, ?, Albay Süleyman Askeri, Prizren, ?, ?, Yarbay (KIA) Kâzım Özalp, Köprülü, 1880, 1318 P-29, Orgeneral Halil, Prizren, 1318 Sv-2, Yarbay Mustafa Asım, Bosnia, ?, ?, Binbaşı (KIA) Emin, Fatih, ?, ?, Yarbay (KIA) Ethem Necdet Karabudak, Aydın, ?, ?, Albay Hidayet, Zeyrek, ?, 1312 P-10, Yarbay Ahmet Pertev, Seniçe, ?, 1318 Sv-5, Binbaşı İbrahim Ethem, Damascus, ?, 1318 P-38, Binbaşı Ahmet Hulûsi, Küçük Ayasofya, ?, ?, Yüzbaşı (KIA) Mehmet Ali, Serez, ?, ?, Yüzbaşı Ahmet Muhtar, Haseki, ?, ?, Albay Remzi, Hisar, 1318 P-35, Binbaşı (KIA) Mehmet Halit, zincirlikuyu, ?, ?, Albay Ali Suat Ucur, Nişantaşı, ?, 1318 P-36, Binbaşı Mehmet Hulûsi Conk, Izmir, ?, 1318 P-24, Albay Hasan Tahsin, Damascus, ?, ?, Yüzbaşı Enis, Erzincan, ?, ?, Albay Fikri, Tarsus, ?, 1318 P-26, Binbaşı

59th class (graduated on September 20, 1907) Staff (kurmay) officers

Alâettin Koval, Kasımpaşa, ?, 1319 P-7, Tümgeneral Hasan Ruşen, Crete, ?, ?, Kolağası Hürrem, Kars, ?, ?, Yarbay Ali Hayri Ezer, Beylerbeyi, 1319 P-3, Yarbay Rifat Sözüer, Sofular, ?, 1319 P-10, Yarbay Hamdi, Karahisar, ?, 1319 P-4, Kolağası M. Müştak, Van, ?, ?, Binbaşı (KIA) Şakir Nimet, Aleppo, 1319 Sv-2, Yarbay Şefik Avni Özüdoğru, Samsun, 1886, 1319 İs-1, Yarbay Mustafa İsmet İnönü, Izmir, 1884, 1319 Top-1, Orgeneral ? İzzettin Çalışlar, Yanya, ?, Top-2, Orgeneral Mehmet Refik, Crete, ?, 1319 Ağ.Top-1, Yarbay Vecihi, Kütahya, ?, 1319 P-7, Binbaşı Abdurrahman Sami, Yanya, ?, 1319 P-32, Kolağası Ali Nuri Okday, Istanbul, 1883, 1318 Sv-1, Binbaşı İsmail Hakkı Okday, Istanbul, 1881, 1318 Sv-15, Yarbay

Distinguished (mümtaz) officers

Murat Nihat, Selânik, ?, ?, Yüzbaşı Şakir Güleş, Kırklareli, 1319 P-20, Tümgeneral Mustafa Nesimi, Crete, ?, 1319 P-14, Yarbay Abdülkadir, Antep, ?, 1319 P-33, Yüzbaşı Halit, Homus, ?, 1319 P-15, Binbaşı Hüseyin Hüsnü, Gümülcine, ?, 1319 P-22, Tuğgeneral Celâl, Arbil, ?, 1319 P-30, Yüzbaşı (KIA) Nuri, Urfa, ?, 1319 P-12, Yarbay Ali Naki Akman, Rodovişte, ?, ?, Binbaşı Süleyman Sırrı, Üsküp, 1319 P-53 ?, Binbaşı Ahmet Fuat, Baghdad, ?, 1319 P-53 ?, Binbaşı Tevfik, Crete, ?, 1319 P-9, Binbaşı Ali Kemal, Debre, ?, 1319 P-9, Binbaşı Abdurrahman Nafiz Gürman, Akhisar, 1882, 1319 P-5, Orgeneral İsmail Hakkı, Karahisar, ?, 1319 P-6, Albay Mehmet Sait, Damascus, ?, 1319 P-35, Yüzbaşı (KIA) M. Aşir Atlı, Kilis, ?, 1319 P-23, Tümgeneral Muhittin Nuri, Damascus, ?, 1319 P-17, Binbaşı Mahmut Refik, Damascus, ?, 1319 P-16, Binbaşı Hayri, Yenişehir, ?, 1319 P-45, Albay Mehmet Cemil, Damascus, ?, 1319 P-18, Binbaşı Celâl, Çeşme, ?, 1319 P-20, Binbaşı Mehmet Lütfi, Lazkiye, ?, 1319 P-28, Yarbay Mehmet Emin, Aksaray, ?, 1319 P-36, Yarbay Lütfi, Yenibahçe, ?, 1319 P-11, Kolağası (KIA) Ahmet Ata, Kasımpaşa, ?, 1319 P-34, Binbaşı Mahmut Sami, Damascus, ?, 1319 P-21, Binbaşı Mehmet Hüsnü, Trablusşam, ?, 1319 P-29, Binbaşı Remzi, Izmir, ?, 1319 P-27, Yarbay

60th class (graduated on September 20, 1907) Staff (kurmay) officers

Yusuf, Damascus, ?, ?, ? M. Kâzım Orbay, Izmir, 1886, 1320 Top-1, Orgeneral Ahmet Naci Tınaz, Serfice, ?, 1320 P-3, Korgeneral Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet, Kadırga, ?, 1320 P-5, Tümgeneral Kemal, Bursa, ?, 1320 P-9, Kolağası Keramettin Kocaman, Davutpaşa, ?, 1320 Top-2, Korgeneral Esat Faik, Debre, 1320 P-15, Yarbay (KIA) Osman Zati Koral, Izmir, ?, 1320 Ağ.Top-1, Tümgeneral Tahir, Yanya, ?, 1320 P-31, Albay Ali Rıza, Kudüs, ?, ?, Binbaşı Nevres, Crete, ?, ?, Kolağası

Distinguished (mümtaz) officers

İbrahim Lütfü Karapınar, Sivas, ?, ?, Tümgeneral Ahmet Sabri, Damascus, ?, 1320 P-18, Binbaşı Ahmet Fikri, Filibe, ?, 1320 P-4, Yüzbaşı Burhanettin Denker, Kırrklareli, ?, 1320 P-28, Tümgeneral Bekir Sıtkı, Crimea, ?, 1320 P-13, Albay Hasan Tahsin, Serez, ?, 1320 P-30, Yarbay Rıza, Firuzağa, ?, 1320 P-6, Yarbay Hüseyin Hüsnü Kılkış, Kılkış, 1320 P-40, Korgeneral Hayrullah Fişek, Kalkandelen, 1320 P-7, Tümgeneral Sami, Istanbul, ?, ?, ? Yusuf İzzet, Çanakkale, ?, 1320 P-26, Binbaşı Alâeddin, Damascus, ?, 1320 P-16, Binbaşı Ali Rıza Artunkal, ?, Filibe, 1320 P-34, Korgeneral Fuat, Mudanya, ?, ?, Yüzbaşı Kemal, Hafızpaşa, ?, 1320 P-25, Albay M. Hayrullah, İşkodra, ?, ?, ? Mehmet Zihni, Trabzon, ?, ?, ? R. Rüştü, Hayzar, ?, 1320 P-24, Yüzbaşı (KIA) Mahmut Ruhi, Erzurum, ?, 1320 P-19, Binbaşı Naim Cevat, Kırkkilise, 1320 P-31, Binbaşı Ahmet Tahir, Istanbul, ?, ?, Binbaşı Yasin, Damascus, 1320 P-14, Kolağası

61st class (graduated on August 24, 1908) Staff (kurmay) officers

Muhittin, Kasımpaşa, ?, 1321 P-7, Binbaşı Ahmet Suphi, Damascus, ?, 1320 P-1, Binbaşı Kemalettin Sami, Sinop, 1321 P-2, Korgeneral (ambassador) Hüsrev Gerede, Herzegovina, 1321 P-5, Yarbay (ambassador) Abdülhamit, Baghdad, ?, ?, Binbaşı Ali Rıza, Cerrahpaşa, ?, 1321 P-1, Binbaşı Hasan Basri Saran, Şumnu, 1885, 1321 P-8, Korgeneral Hayri, Damascus, ?, 1320 P-8, Yüzbaşı (KIA) Ahmet Nuri, Sultanahmet, ?, 1321 İs-8, Yarbay Ali Galip Türker, Usturmaca, ?, 1321 P-13, Korgeneral Hüseyin Remzi, Eskişehir, ?, ?, Yüzbaşı (KIA) Mehmet, Damascus, ?, 1321 P-11, Yüzbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

İbrahim Beken, Gemlik, 1883, 1321 P-10, Tümgeneral Ahmet Zeki Soydemir, Selânik, 1321 P-15, Tümgeneral Ahmet Fatin, Sinop, ?, 1321 P-3, Albay Ahmet Naci, İştip, ?, 1321 P-8, Yüzbaşı Bekir Fikri, Elazığ, ?, ?, Yüzbaşı Tahsin, Yusufpaşa, ?, 1321 P-22, Binbaşı (KIA) Sabit Noyan, Çarşamba, 1321 P-30, Orgeneral Cemal, Izmir, ?, 1321 P-29, Binbaşı Cemal, Manisa, ?, ?, Yarbay Hasan, Feriköy, 1321 P-14, Binbaşı Cemil, Kartal, ?, ?, Yüzbaşı Hasan, Kerkük, ?, 1321 P-28, Albay Hüseyin Yahya, Damascus, 1321 P-24, ? Hüseyin Hüsnü, Elbasan, 1321 P-25, Yüzbaşı (KIA) Hüseyin Hüsnü, Köprülü, 1321 P-38, Albay Hüseyin Avni Uler, Istanbul, ?, ?, Tümgeneral Hakkı Muhlis Hasa, Edirne, ?, 1321 P-21, Binbaşı Sami, Aleppo, ?, ?, Binbaşı Şemsettin, Uluborlu, 1323 P-34, Binbaşı Arif, Damascus, ?, ?, Binbaşı Osman Nuri, Çerkeş, ?, ?, YÜzbaşı Ferit, Damascus, ?, 1321 Sv-1, Binbaşı Mehmet Hamdi, Trablusgarp, 1321–31, Binbaşı Mehmet Ali, Amtalua, ?, ?, ? Mehmet Ali, Damascus, 1321 P-27, Yüzbaşı Mehmet Fahri, Elazığ, 1321 P-9, Albay Mehmet Sabri Ertuğ, Elazığ, 1321 P-12, Tuğgeneral

62nd class (graduated on August 26, 1909) Staff (kurmay) officers

Mümtaz Aktay, Sultanahmet, ?, 1322 P-1, Korgeneral Taha, Baghdad, 1888, 1322 P-20, Yarbay Osman Neceti, Cihangir, ?, ?, Binbaşı Sami, Gebze, ?, 1322 P-8, Yüzbaşı (KIA) Hasan Rıfat Mataracı, Bosnia, ?, 1322 P-5, Korgeneral Rüştü Akın, Filibe, ?, 1322 P-15, Korgeneral Şefik, Van, ?, 1322 P-4, Binbaşı Abdülmecit Sakmar, Bursa, 1322 P-13, Albay Halit Hüseyin Daday, Kastamonu, 1884, 1322 Top-2, Albay

Distinguished (mümtaz) officers

Yusuf Ziya Kayan, Pleveze, 1883, 1322 P-21, Albay Mehmet Ağustos, Ağustos, ?, 1322 P-3, Albay Ahmet Derviş, Yenice-i Vardar, ?, 1322 P-26, Korgeneral Ahmet Fevzi Akarçay, Tikveş, ?, 1322 P-17, Tümgeneral Yusuf Kâmil, Diyarbakır, ?, 1322-12, Albay Yusuf Kenan, Manastır, ?, ?, Yüzbaşı (KIA) Hasan Adil, Istanbul, ?, 1322 P-23, Binbaşı Nazif, Baghdad, ?, 1322 P-22, Yüzbaşı Halil Zeki, Kerkük, ?, ?, Yüzbaşı Ali Remzi Yiğitgüden, Crete, ?, 1322 Top-1, Tümgeneral Mahmut Nedim, Malatya, ?, 1318 P-91, Yarbay Veysel Ünüvar, Erzincan, ?, ?, Tümgeneral Süleyman Rasim, Aydın, ?, 1322 P-10, Yarbay Halil Cevdet Sepicioğlu, Etyemez, 1322 P-6, Albay Ahmet Refik, Damascus, 1322 Sv-1, Yüzbaşı (KIA) Ömer Basim, Aleppo, 1322 P-16, Yüzbaşı

63rd class (graduated on August 13, 1910) Staff (kurmay) officers

Salih Omurtak, Sofular, 1889, 1323 P-1, Orgeneral M. Saffet Arıkan, Erzincan, 1887, 1323 P-2, Albay Mehmet Şerif, Damascus, 1887, 1323 Sv-2, Binbaşı Yusuf, Beşiktaş, ?, 1323 Top-1, ? Mehmet Şevki, İspir, 1885, 1323 P-5, Yüzbaşı Ismail Hakkı Berkok, Gengelköy, 1885, 1323 P-6, Tuğgeneral Mehmet Nazım, Tophane, 1887, 1323 P-3, Yarbay (KIA) Hüseyin Hayrettin, Istanbul, 1889, 1323 P-11, Yüzbaşı Mahmut Hamdi, Selânik, ?, 1322 P-14, Yüzbaşı (KIA) Mehmet Nahit, Kantarcılar, 1888, 1323 P-30, Yüzbaşı (KIA) Bahaettin, Manastır, 1883, 1323 P-18, Yüzbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

Mehmet Sabri Beşe, 1885, 1323 P-17, Tümgeneral Hamza, Rize, 1886, 1323 P-383, Yüzbaşı (KIA) Yusuf Ziya Ekinci, Erzurum, 1886, Top-3, Tümgeneral Ali Hamit Doğruer, Üsküdar, 1887, 1323 Sv-1, Tuğgeneral Ahmet Tevfik, Dir, 1886, 1323 P-4, Yüzbaşı (KIA) Rüştü Akpirim, Babahaydar, 1886, 1323 P-27, Albay İzzet, Yanya, 1884, 1323 P-8, Yüzbaşı (KIA) Şevket, Tırnova, 1885, 1323 P-15, ? Mustafa, Damascus, 1885, 1323 Sv-33, Yüzbaşı (KIA) Tahir, Yeşiltulumba, 1886, 1323 P-27, Binbaşı (KIA) Mehmet Selim, Damascus, 1890, 1323 Top-25, Binbaşı İbrahim, Crete, 1884, 1323 P-19, Albay Hüseyin, Beşiktaş, 1885, 1323 P-16, Yüzbaşı (KIA) Mehmet Selâhattin, Aleppo, 1890, 1323 P-23, Albay Hüseyin, Küçükpazar, 1885, 1323 P-12, Yüzbaşı Nurettin, Aksaray, 1887, 1323 P-22, Yüzbaşı (KIA) Tahir, Keşan, 1884, 1323 P-28, Yüzbaşı Ali Rıza, Trabzon, 1884, 1323 Sv-6, Yarbay Tacettin, Hanya, 1885, 1323 P-28, Yüzbaşı (KIA) Adil Türer, Izmir, 1886, 1322 Kale Top-2 Cemil, Trablus, ?, 1323 P-33, Yüzbaşı (KIA) Selim Şerif, Damascus, 1884, ?, ?

64th class (graduated on July 28, 1912) Staff (kurmay) officers

Refet Bele, Selânik, 1881, 1314 P-19, Mirliva Mustafa Edip, Adapazarı, 1881, 1314 P-29, Miralay Mehmet Kenan Dalbaşar, Yani Kaldırım, 1885, 1318 Sv-7, Korgeneral Mesut, Çankırı, 1882, 1320 P-1, Yüzbaşı (KIA) Mehmet Nihat, Bursa, 1885, 1321 P-6, Yarbay Ahmet Vefik, Van, 1882, 1318 Sv-13, Yüzbaşı (KIA) Sait, Selânik, 1880, 1320 P-32, Binbaşı İsmail Hakkı Tümerdem, Eyüp, 1881, 1320 P-64, Albay Kemal, Çemberlitaş, 1888, 1323 İs-5, Yüzbaşı (KIA) M. Kâzım Dirik, Manastır, 1879, 1315 P-5, Mirliva (governor) Tevfik, Aleppo, 1883, 1319 P-52, Binbaşı Ahmet Nihat, Istanbul, 1882, 1317 P-37, Albay

Distinguished (mümtaz) officers

Mehmet İhsan Hün, Yenice-i Vardar, 1321 P-50, Albay Cemal, Aksaray, 1880, 1317 P-90, Binbaşı (KIA) Sait, Istanbul, 1880, 1314 P-64, Binbaşı (governor) Kenan, İzmit, 1879, 1317 P-177, Albay Hasan Tahsin, Ankara, 1879, 1318 P-61, Binbaşı (KIA) Yusuf Kemal, Erzurum, 1883, 1318 P-144, Binbaşı Hikmet, Şehremini, 1881, 1318 Sv-8, Binbaşı Saffet, Davutpaşa, 1880, 1318 Sv-6, Yarbay

65th class (graduated on July 28, 1914) Staff (kurmay) officers

M. Tevfik Bıyıkoğlu, Çanakkale, 1889, 1324 Top-2, Albay M. Celâlettin Germeyanoğlu, Nişantaş, 1889, 1324 P-319, Binbaşı Hüseyin Rahmi Apak, Babaeski, 1887, 1323 P-28, Albay Muzaffer Ergüder, Bursa, 1886, 1319 P-37, Orgeneral Cevdet, Edirne, 1885, 1324 P-5, Yüzbaşı (KIA) Ahmet Temiz, Şumnu, 1887, 1324 Top-1, Yüzbaşı Bekir Sıtkı, Baghdad, 1890, ?, ? Osman Yümnü, Istanbul, 1888, 1320 Sv-2, Binbaşı Yusuf Ziya Yazgan, Cisri Mustafa Paşa, 1888, 1324 P-16, Tümgeneral Mahmut Nedim, Caucasus, 1880, 1316 Sv-484, Yarbay (KIA) Ali Enver, Florina, 1887, 1324 P-78, Binbaşı (KIA) Yakup, Erzincan, 1885, ?, Yüzbaşı (KIA) Reşat, Istanbul, 1883, 1317 P-73, Albay Şemsettin Erkuş, Rumkale, 1889, 1324 P-7, Albay Mehmet Neşet, Manastır, 1888, 1324 Sv-32, Albay Mehmet Tarık, Sudan, 1887, 1324 Sv-1, Yüzbaşı Mehmet Faik Sütünne, Sultanselim, 1884, 1320 P-60, Tümgeneral Ahmet Nüzhet, Kilis, 1888, 1324 P-8, Binbaşı

Distinguished (mümtaz) officers

Muzaffer Şakir, Tophane, 1889, 1324 P-80, Yüzbaşı Mehmet Nuri, Harput, 1881, 1318 P-58, Binbaşı (KIA) M. Mazlumi İskora, Kalkandelen, 1324 P-53, Orgeneral Ömer, Şumnu, 1881, 1320 P-61, Binbaşı Muhittin, Damascus, 1887, 1322 P-35, Yüzbaşı Ömer Halis Bıyıktay, Erzincan, 1884, 1321 P-44, Korgeneral Mustafa, Damascus, 1888, 1321 P-78, Yüzbaşı

66th class (graduated on October 4, 1919)

M. Recep Peker, Istanbul, 1889, 1323 P-44, Yarbay Bâki Vandemir, Sultanahmet, 1889, 1324 Sv-3, Orgeneral Ali Germeyanoğlu, Istanbul, 1889, 1324 P-320, Yüzbaşı Mustafa Şevki, Kalkandelen, 1889, 1324 P-20, Yarbay Mehmet Ziya, Sivas, 1888, 1324 P-8, Binbaşı Seyfettin Akkoç, Bitlis, 1320 P-122, Tümgeneral Hasan Tahsin, Konya, 1884, 1322 P-44, Yarbay Ali Rıza Erem, Beşiktaş, 1887, 1324 P-1, Yarbay İshak Avni Akdağ, Harput, 1889, 1324 P-11, Orgeneral M. Ferit, Şam, 1889, 1324 P-54, Yüzbaşı M. Kadri Musluoğlu, Aksaray, 1889, 1324 P-9, Yüzbaşı Talât, Sultanahmet, 1888, 1324 P-1, Binbaşı Yakup Sami, Kayseri, 1887, 1324 P-11, Yüzbaşı (KIA) Faik Sözer, Selânik, 1885, 1324 P-2, Yarbay Ali Rıza, Aksaray, 1884, 1321 P-91, Albay Hasan İskender, Manastır, 1885, 1324 Sv-22, Binbaşı Faik, Serez, 1881, 1319 P-46, Binbaşı

67th class (graduated on July 6, 1920)

Tahsin Alagöz, Isprata, 1884, 1321 P-26, Yarbay Mustafa Cemil Taner, Uzunköprü, 1892, 1325 P-42, Tümgeneral Mehmet Salih Erkuş, Rumkale, 1886, 1324 Sv-6, Tümgeneral Şemsettin Taner, Uzunköprü, 1890, 1325 Sv-2, Korgeneral Necmettin, Edirne, 1890, 1325 Sv-16, Üsteğmen Mehmet Nuri Yamut, Selânik, 1890, 1324 P-27, Orgeneral Ahmet Mithat, Sarıgez, 1888, 1325 P-11, Binbaşı İsmail Hakkı Kurtcebe Noyan, Sivas, 1888, 1325 P-6, Orgeneral Mustafa Kemal Gökçe, Erzincan, 1889, 1325 P-354, Tümgeneral Mehmet Şükrü Ögel, Sarıgez, 1888, 1325 P-28, Albay Mehmet Şükrü Koçak, Elazığ, 1885, 1321 Sv-3, Yarbay Mehmet Kemalettin, Çengelköy, 1885, 1323 J-31, Albay Halil, Manastır, 1889, 1325 P-12, Yüzbaşı İ. Kemal Baybora, Bayburt, 1890, 1325 Sv-4, Yarbay Recep Ferdi Süalp, Edirne, 1887, 1324 P-10, Tümgeneral Ali Haydar, Elazığ, 1888, 1324 P-66, Binbaşı (KIA) Cevat Karsan, Fethiye, 1885, 1321 P-169, Albay Hayri, Büyükdere, 1887, 1325 P-185, Yüzbaşı Nebil, Istanbul, 1887, ?, Yüzbaşı İsmail Ekrem Baydar, Istanbul, 1886, 1321 Top-3, Korgeneral

References[edit]

^ a b c d e f g "History Of Campus" in the official website of the Turkish War Colleges Command. ^ Diriker, Ahmet. Cephelerde Bir Ömür. Vol. 3. Istanbul: Is Bankasi, 2013. Print. ISBN 9786053607359

External links[edit]

"History of Education" in the official website of the Turkish War Colleges Command. "Harp Akd. Komutanlığı'ndan Mezun Komutan ve Devlet Büyükleri" in the official website of the Turkish War Colleges Command.

.