HOME
The Info List - Mahidasht District


--- Advertisement ---Mahidasht District (Persian: بخش ماهیدشت‎) is a district (bakhsh) in Kermanshah County, Kermanshah Province, Iran. At the 2006 census, its population was 21,399, in 4,885 families.[1] The District has one city: Robat. The District has two rural districts (dehestan): Chaqa Narges Rural District and Mahidasht Rural District. References[edit]

^ "Census of the Islamic Republic of Iran, 1385 (2006)". Islamic Republic of Iran. Archived from the original (Excel) on 2011-11-11. 

v t e

Kermanshah County

Capital

Kermanshah

Districts

Central

Cities

Kermanshah

Rural Districts and villages

Baladarband

Baba Jan-e Palizi Choqa Kabud Choqa Qasem Choqa Zard Choqa-ye Sefid Daichi Dar Derafsh-e Ebrahim Beygi Dar Derafsh-e Farajollah-e Beygi Dar Derafsh-e Khanomabad Dar Derafsh-e Mohammad-e Amin Mirza Dar Derafsh-e Qaleh Dar Derafsh-e Seyyed Karim Deh-e Qasem Dust Vand Gelali Gelali-ye Jadid Geravand Gorgeh Choqa Hoseynabad Kahriz-e Kur Bolagh Kahriz-e Qaleh Kohneh Khersabad-e Bozorg Khersabad-e Jafari Kur Bolagh-e Do Kur Bolagh-e Yek Kusehvand Malek Khatabi Mazraeh-ye Katirayi Mazraeh-ye Qaleh Kohneh Kahriz Mehdiabad Murchi Nazarabad-e Olya Nazarabad-e Sofla Omar Mel Patiabad Qaleh Kohneh Qarah Tappeh Qez Qabri-ye Bahador Qez Qabri-ye Doktor Habib Qez Qabri-ye Ebrahim Qez Qabri-ye Jahan Bakhsh Qez Qabri-ye Rashid Rizvand Sarab Khoshkeh-ye Olya Sarab Khoshkeh-ye Sofla Sarab-e Nilufar Sarkan Sefid Choqa Shahid Rajai Garrison Shahini Shahrak-e Sarab Nilufar Siah Kamar Tanur Dul Tavakkolabad-e Darreh Deraz Tazehabad-e Murchi Veys Ahmad Yalveh-ye Olya Yalveh-ye Sofla

Dorudfaraman

Ali Akbar Bagh-e Falak Bijaneh Bozgodar-e Olya Bozgodar-e Sofla Chalabeh Deh Pahn Deh-e Kabud Estadabad Faraman Faraman Industrial Estate Gakiyeh Gav Panam Golah Jar Hajjiabad Base Hajjiabad Havanirooz Barracks Hesar-e Sefid Kavar Lavan Khal Khal Korani-ye Hashem Soltan Korani-ye Olya Korani-ye Sofla Manuchehrabad Mazraeh-ye Baraftab Mirza Kuseh Moradabad Murian Nimdangi Nukan Payervand-e Tekyeh Qaleh-ye Qobad Qomeshah Rahimabad Sararud-e Olya Sararud-e Sofla Seh Chek Shah Maleki Siah Bid-e Olya Siah Bid-e Sofla Soleymaniyeh Tappeh-ye Shaban Tubreh Riz West Cement Plant Zangi Choqa

Miyan Darband

Ahmadabad-e Olya Ahmadabad-e Sofla Ahmadvand Akbarabad Akbarabad-e Khaleseh Tappeh Ginu Aliabad Amaleh-ye Olya Amaleh-ye Sofla Amirabad Baqerabad Bektashabad Beleh Kabud Berenjan Berimvand Bi Abr-e Choqamaran Chenareh Cheraghabad Cheshmeh-ye Bagh Choqa Maran Choqa Maran Deh Bagh Deh Gol Do Cheshmeh Do Choqa Do Tappeh Dowlatabad Gakiyeh Gav Bandeh Goreh Choqa Goruran-e Chahar Dang Goruran-e Do Dang Gowhar Chaqa Hashilan Hojjatabad-e Olya Hojjatabad-e Sofla Industrial Estate Jafarabad Jahanabad Jelugireh-ye Olya Jelugireh-ye Sofla Kamak Karnachi Kasirabad Khaneh-ye Khoda Khanomabad Khelek Khvoshinan-e Olya Khvoshinan-e Sofla Khvoshinan-e Vosta Kolah Kabud-e Olya Kolah Kabud-e Sofla Kolah Kabud-e Vosta Kur Sarab Lalabad-e Olya Mahmudabad Malek Tappeh Mazraeh-ye Pir Veysabad Melavard Meserkhan Meymun Baz Miankuh Nafteh Nezamabad Nowruzabad Pa Emam Pir Hayati Qaqelestan Qazanchi Rahimabad Rahmatabad Rostamabad-e Rika Safiabad Salarabad Sarab-e Sheleh Sarabeleh Sarasiab Sartipabad Saruran Seh Cheshmeh Shahrak-e Sarabeleh Shahrak-e Varleh Shahrokhabad Shirali Siah Choqa Soltankuh Surgal Tabarabad Tappeh Afshar Tappeh Lari Tappeh Sabz Tasurehjan Tavallali Tazehabad-e Amaleh Tekyah Valiabad Varavis Varleh Varmenjeh Vozmaleh Yavari Yuvan

Poshtdarband

Baqerabad Meyanrud Bulan Darab Deh-e Kharan Dizgaran Gandabad Goruran-e Olya Goruran-e Sofla Hanyandar Hasanabad Huker Hurtekah Jabbarabad-e Olya Jabbarabad-e Sofla Jazar Kahriz Kalian-e Olya Kalian-e Sofla Kalian-e Vosta Kam Shur Kamalabad Karam Bast Kulan Marzbani Meleh Sheykh Mianrud Mushakhan Pir Kashan Qaleh Lan Qarah Hasan Qazal Qeshlaq Razin Rezlansar Ruhollah Sarab-e Shah Hoseyn Sarzamelah Saz Serenjageh Tamleh Varmazan Somaq Vozmaleh Zamelah Zeyn ol Din

Qarah Su

Ammeh Angaz Angazban Bala Gabri Balin Baqeleh Berimvand Chub Deraz Dashtelah-ye Olya Dashtelah-ye Sofla Dowkaneh Gavshan-e Olya Gavshan-e Sofla Gush Boran Haft Cheshmeh Hajji Alian Hoseynabad Hulan Jameh Shuran-e Olya Jameh Shuran-e Sofla Kabudeh-ye Olya Kabudeh-ye Sofla Kahrar-e Dejgah Kahrar-e Mowqufeh Kahrar-e Olya Kahrar-e Sofla Kahriz Kamarab Kanjur-e Olya Kanjur-e Sofla Kolah Hu Mavai-ye Olya Mavai-ye Sofla Nirevand Poshteh Kash Qurbaghestan-e Olya Qurbaghestan-e Sofla Sang-e Sefid Sar Dashtelah Sar Dowkaneh Sar Jameh Shuran Seyl Gabri Shademan Shalan Shirazi-ye Buri Shirazi-ye Olya Shirazi-ye Sofla Shirazi-ye Vosta Shurabeh Siyaban Tisheh Kan Varva Zangisheh Zangivand

Razavar

Abd ol Maleki Bahramabad Batman Cheshmeh Kabud Chub Tashan Darshademan Deh-e Kharani Dowlatyar Gand Ab Gorgan Hojumabad Kamareh Gareh Kolucheh Pir Mozd Qaleh Qalvaz Qalvaz-e Jadid Qarah Veys Qeysevand Raziyan Salarabad Soltanqoli Surni-ye Olya Surni-ye Sofla

Firuzabad

Cities

Halashi

Rural Districts and villages

Jalalvand

Anjirak Ban Ramazan Bara Belutestan-e Palkaneh Chenar-e Olya Chenar-e Sofla Chenar-e Vosta Cheshmeh Gach Cheshmeh Kabud-e Chenar Cheshmeh Kabud-e Olya Cheshmeh Kabud-e Sofla Cheshmeh Sorkh-e Qabr-e Baba Darreh Badam-e Sofla Darvand Deh Abbasan Deh Musa Dul-e Masum Dur Dasht Faryadras Galianeh-ye Ali Baqer Gavmareh Kaleh-ye San Kaleh-ye Zard Kalek-e Olya Karyan Khub Yaran-e Olya Khub Yaran-e Sofla Laleh Bag Malek Hasan Yarijan Markhvor Mianrud Mir Hasan Nuraz Porgoli-ye Olya Porgoli-ye Sofla Qaleh Sorkh Qapqovi Sagari Sar Jub Sarab-e Karian Sarailan-e Sar Qaleh Sarzal Seh Chekan-e Meleh Shahi Shah Vali Shoja Talal Tavilehgah-e Olya Tavilehgah-e Sofla Tazehabad-e Khalifeh Tazehabad-e Sarayilan Toveh Khoshkeh Vargachgeh-ye Zeyyed Ali Yarijan-e Olya Yarijan-e Sofla Zaneylan-e Olya Zaneylan-e Sofla

Osmanvand

Anarak Anarak-e Olya Anarak-e Sofla Anjab-e Buzhan Ashbakh Bijak Tappeh Cheshmeh Shahrokh Masgareh Cheshmeh Sorkh Darreh Duzakh Diven Geyeh Dar Golil Goljiran Gorgavan Hezar Khani Jahangirvand Jujar Kalek-e Bayeh Kalkushk Khorunan Masgareh Masgareh-ye Bala Mast Ali-ye Olya Mast Ali-ye Sofla Mazraeh-ye Bezeh Rashian Gol Zard Meydan Muli Namdar Pa Qaleh-ye Khoskheh Rud Palkaneh Posht Kabud-e Jahangirvand Posht Tang-e Shah Mirza Poshtaleh Qader Marz Salatin Sar Jub-e Qaleh Masgareh Sarab-e Sarin Seyyed Abbas Shineh Sorkh Darreh Tavamen Shineh Vazem Khoshkeh Rud Vinah Zard-e Sheykh Hasan Zeynalan-e Olya Zeynalan-e Sofla

Sar Firuzabad

Abtaf Ahmadabad Akhundi Aliabad Amid Ali Qasemi Asadabad Bagh-e Beyglari Bagh-e Karambeyg Bagh-e Tighun Bagh-e Yasam Banrivand Chalab-e Pain Cham Nuzdeh Chelleh-ye Olya Chenar Cheraghabad Cheshmeh Kabud Cheshmeh Makan Cheshmeh Puneh Cheshmeh Sefid Chorvorish Daramrud-e Olya Daramrud-e Sofla Darbadreh Darband Zard Darbid Dilanchi-ye Olya Dilanchi-ye Sofla Doborji Firuzabad-e Pacheqa Gamizaj-e Olya Gazaf-e Olya Gazaf-e Sofla Gerdakan Dar-e Olya Gerdakan Dar-e Sofla Godar Pir-e Olya Godar Pir-e Sofla Gol Darreh Golam Kabud-e Olya Golam Kabud-e Sofla Golam Kabud-e Vosta Goveni Hoseynabad-e Ruintan Jelow-e Olya Jelow-e Sofla Jeyran Bolagh Kahriz-e Olya Kahriz-e Sofla Kalegah-e Amid Ali Kalleh Jub Kargan Karvaneh-ye Olya Karvaneh-ye Sofla Karvaneh-ye Vosta Kazhak Kenar Marg Khalilan-e Olya Khalilan-e Sofla Kharagab-e Olya Koreh Jub Kul Aseh Kureh-ye Khosravi Mazraeh-ye Nazargah Mehdiabad-e Olya Mehdiabad-e Sofla Mianeh Miansarvan-e Zardalan Musa Naranj Najafabad Now Jub Nur-e Olya Nur-e Sofla Poshteh Rizeh-ye Olya Poshteh Rizeh-ye Sofla Poshteh Rizeh-ye Vosta Qomesh Rikhel Sameleh-ye Olya Sameleh-ye Sofla Sar Tappeh-ye Zanganeh Sarab-e Sar Firuzabad Sardar Sarpuzal Sarv-e Nav-e Olya Sarv-e Nav-e Sofla Sekher-e Olya Sekher-e Sofla Seyyed Shekar Shah Bodagh Siah Kol Tahaneh-ye Nurollah Tahaneh-ye Olya Tahaneh-ye Sofla Tahaneh-ye Vosta Talandasht Taq Taq Taviran-e Olya Taviran-e Sofla Tekeyeh Taviran-e Sofla Valikhani Zalan-e Olya Zamanabad Zangi

Kuzaran

Cities

Kuzaran

Rural Districts and villages

Haft Ashiyan

Aliabad-e Golbanu Amirabad Baziani Bidgol Cheshmeh Sefid-e Aqabeygi Cheshmeh Siah Dar Gol-e Seyyed Hasan Dar Gol-e Seyyed Salim Dar Gol-e Teymaz Darkhvor-e Aqa Reza Golali Haft Ashiyan Marivani-ye Bidgoli Milkeh-ye Baqer Milkeh-ye Buchan Milkeh-ye Shir Khan Mirakeh-ye Qaleh Qazi Rashidali Shirzadabad Sufivand Tazehabad-e Bidgoli Tazehabad-e Khosrow Tazehabad-e Marivani Zandhar

Sanjabi

Abbasabad-e Kol Kol Ali Hasan-e Olya Azreh-ye Mohammad Khan Azreh-ye Mokarrami Babaha Baban Yavar-e Azizi Baban-e Sardar Qasemkhan Bandar Burbur Chalabi Chaqa Gonuzh Chegeni-ye Olya Chegeni-ye Sofla Choqa Elahi Choqa Kabud-e Olya Choqa Kabud-e Sofla Choqa Khazan Choqa Reza Darvish Beygeh Dayar-e Assad Khan Deh Azam Deh Bagh Deh Nomam Fakhriabad Galu Darreh Gandomban-e Olya Gandomban-e Sofla Gaval Gol Darreh-ye Olya Gol Darreh-ye Sofla Haft Cheshmeh Hoseynabad Jafarabad Kakiha Karkareh Khalevan Khvorneh-ye Olya Khvorneh-ye Sofla Kurpeh Marivani-ye Kakiha Mazraeh-ye Ali Hasan-e Sofla Mazraeh-ye Khureh Zardi Meleh Beyglar Mir Azizi-ye Qadim Nazargah Nilavareh-ye Olya Nilavareh-ye Sofla Nimdangi Nowruzabad Pol Havas Qabaq Tappeh Qaleh Gelineh-ye Monfared Qaleh Gelineh-ye Olya Qaleh Gelineh-ye Sofla Qaleh-ye Asghar Khan Qaleh-ye Soleyman Khan Qelij Khani Qeysevand Sabz Ali Khan Safarabad Salarabad Sarab-e Tiran Sarbor-e Jadid Seyyed Seyfur Sharafvand Sheykh Mostafa Shurabad Siah Siah-e Dayar Tappeh Laleh Tappeh-ye Hoseyn Khan Tazehabad Tazehabad-e Sarab Tiran Vaneh Rangineh Yavari Dayar

Mahidasht

Cities

Robat

Rural Districts and villages

Chaqa Narges

Abbasabad-e Seh Choqa Aliabad-e Sofla Ban Ganjab Bandarabad Band-e Balut Chaqa Bahar Chaqa Hoseyn Chaqa Narges Chaqa Zard Baghi Choqa Balk-e Alireza Choqa Kabud Choqa Naqd Ali Deh Pir Deh Sefid Do Choqai Gowharabad Hoseynabad Juzeh Kangarban-e Olya Kangarban-e Sofla Kangarban-e Vosta Kashanbeh-ye Chahardangi Kashanbeh-ye Lak Kashanbeh-ye Sofla Khaneh Beygi Koleh Savari Molla Zaman Namivand-e Olya Namivand-e Sofla Patiabad Qaleh-ye Darab Khan Rahimabad-e Olya Rahimabad-e Sofla Sangtarash Sartapah Seh Choqa Seh Tappeh Sharaf Tazehabad-e Namivand Valiabad

Mahidasht

Agricultural Training Centre Ali Bar Aliabad-e Olya Banlarini Belmaneh-ye Olya Belmaneh-ye Sofla Chahar Zabar-e Olya Chahar Zabar-e Sofla Chalabeh-ye Olya Chalabeh-ye Sofla Chavoshan Cheshmeh Sefid Choqa Balk-e Khvajeh Bashi Choqa Balk-e Kuchek Choqa Balk-e Mohammad Zaman Choqa Ginu Choqa Kalbali Choqa Safar Choqa Zard Darageh-ye Molla Ali Karam Dargeh-ye Cheshmeh Said Dargeh-ye Gholam Ali Dargeh-ye Khalifeh Qoli Dizgeran-e Olya Dizgeran-e Sofla Dom Shemsheh Dowkushkan-e Hoseynkhani Dowkushkan-e Reza Khani Dowlatabad-e Olya Dowlatabad-e Sofla Garmiyan-e Posht-e Rah Hajji Aziz-e Cheshmeh Sefid Hajjiabad-e Olya Hajjiabad-e Shahlai Jameh Shuran-e Olya Jameh Shuran-e Sofla Khazal Khorkhor-e Sofla Kolyai Lalabad-e Hoseyn-e Qolikhani Lalabad-e Kol Kol-e Do Lalabad-e Kol Kol-e Yek Lalabad-e Seyyed Jafari Lalabad-e Seyyed Sadeq Mazraeh-ye Abdol Hamid Tamary Mazraeh-ye Boniad Amur Jangazdegan Mazraeh-ye Poshtuh Meymaz Mirag Pir Hayati-ye Olya Pir Hayati-ye Sofla Pir Hayati-ye Vosta Qalandar-e Laki Qaleh-ye Najaf Ali Khan Qeymas Qomsheh Tappeh Qomsheh-ye Baba Karam Khan Qomsheh-ye Lor Zanganeh Qomsheh-ye Seyyed Amin Qomsheh-ye Seyyed Qasem Qomsheh-ye Seyyed Yaqub Reshbugar Rizvand Samereh-ye Olya Samereh-ye Sofla Seyyed Taqi Rafiqabadi Siah Choqai-ye Olya Siah Choqai-ye Sofla Siah Kamar-e Olya Siah Kamar-e Olya Maruf Siah Kamar-e Sheykheh Siah Kamar-e Sofla Simeneh-ye Olya Simeneh-ye Sofla Toveh-ye Latif Zalakeh-ye Farajollah-e Montazeri Zalakeh-ye Hajj Abbas Qoli Zalakeh-ye Vaziri

This Kermanshah County location article is a stub. You can help by expanding it.

.