HOME
The Info List - Daihachi Yoshida


--- Advertisement ---Daihachi Yoshida
Daihachi Yoshida
(吉田 大八, Yoshida Daihachi) is a Japanese film director. He won the award for best new director at the 29th Yokohama Film Festival for Funuke Show Some Love, You Losers!.[1] Filmography[edit]

Funuke Show Some Love, You Losers!
Funuke Show Some Love, You Losers!
(2007) Kuhio Taisa (2009) The Kirishima Thing
The Kirishima Thing
(2012) Pale Moon (2014) A Beautiful Star (2017) Hitsuji no Ki
Hitsuji no Ki
(2018)

References[edit]

^ 第29回ヨコハマ映画祭 2007年日本映画個人賞 (in Japanese). Yokohama Film Festival. Retrieved 2010-12-13. 

External links[edit]

Daihachi Yoshida
Daihachi Yoshida
on IMDb

v t e

Films directed by Daihachi Yoshida

Funuke Show Some Love, You Losers!
Funuke Show Some Love, You Losers!
(2007) Kuhio Taisa (2009) The Kirishima Thing
The Kirishima Thing
(2012) Pale Moon (2014) A Beautiful Star (2017) Hitsuji no Ki
Hitsuji no Ki
(2018)

v t e

Hochi Film Award for Best Director

Yoshimitsu Morita (1985) Kichitaro Negishi (1986) Kazuo Hara (1987) Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
(1988) Toshio Masuda (1989) Jun Ichikawa (1990) Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
(1991) Yōichi Higashi (1992) Yoichi Sai (1993) Tatsumi Kumashiro (1994) Shunji Iwai
Shunji Iwai
(1995) Yoshimitsu Morita (1996) Masato Harada
Masato Harada
(1997) Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
(1998) Yuji Nakae (2000) Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
(2001) Yoji Yamada (2002) Hideo Onchi (2003) Yoichi Sai (2004) Kenji Uchida (2005) Kichitaro Negishi (2006) Nobuhiro Yamashita (2007) Ryōsuke Hashiguchi (2008) Miwa Nishikawa (2009) Tetsuya Nakashima (2010) Sion Sono
Sion Sono
(2011) Daihachi Yoshida
Daihachi Yoshida
(2012) Kazuya Shiraishi (2013) Takashi Koizumi (2014) Yukihiko Tsutsumi (2015) Lee Sang-il (2016) Yukiko Mishima (2017)

v t e

Japan
Japan
Academy Prize for Director of the Year

Yoji Yamada (1978) Yoshitarō Nomura (1979) Shohei Imamura (1980) Seijun Suzuki (1981) Kōhei Oguri
Kōhei Oguri
(1982) Kinji Fukasaku (1983) Hideo Gosha (1984) Juzo Itami
Juzo Itami
(1985) Shinichiro Sawai (1986) Kinji Fukasaku (1987) Juzo Itami
Juzo Itami
(1988) Junya Sato (1989) Shōhei Imamura
Shōhei Imamura
(1990) Masahiro Shinoda (1991) Kihachi Okamoto (1992) Masayuki Suo (1993) Yoji Yamada (1994) Kinji Fukasaku (1995) Kaneto Shindo
Kaneto Shindo
(1996) Masayuki Suo (1997) Shohei Imamura (1998) Hideyuki Hirayama (1999) Yasuo Furuhata (2000) Junji Sakamoto (2001) Isao Yukisada
Isao Yukisada
(2002) Yoji Yamada (2003) Yoshimitsu Morita (2004) Yoichi Sai (2005) Takashi Yamazaki
Takashi Yamazaki
(2006) Lee Sang-il (2007) Joji Matsuoka (2008) Yōjirō Takita (2009) Daisaku Kimura (2010) Tetsuya Nakashima (2011) Izuru Narushima (2012) Daihachi Yoshida
Daihachi Yoshida
(2013) Yuya Ishii (2014) Takashi Yamazaki
Takashi Yamazaki
(2015) Hirokazu Kore-eda
Hirokazu Kore-eda
(2016) Hideaki Anno
Hideaki Anno
& Shinji Higuchi
Shinji Higuchi
(2017) Hirokazu Kore-eda
Hirokazu Kore-eda
(2018)

v t e

Yokohama Film Festival Best Director

Kazuhiko Hasegawa / Chūsei Sone (1980) Seijun Suzuki (1981) Kichitaro Negishi (1982) Banmei Takahashi (1983) Yoshimitsu Morita (1984) Toshiharu Ikeda (1985) Shinji Sōmai (1986) Hiroyuki Nasu (1987) Shunichi Kajima / Kazuo Hara (1988) Shusuke Kaneko / Shunichi Nagasaki (1989) Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
(1990) Shun Nakahara (1991) Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
(1992) Masayuki Suo (1993) Yoichi Sai (1994) Junji Sakamoto (1995) Shūsuke Kaneko / Shunji Iwai
Shunji Iwai
(1996) Masayuki Suo (1997) Rokuro Mochizuki (1998) Kiyoshi Kurosawa
Kiyoshi Kurosawa
/ Itsumichi Isomura (1999) Yoshimitsu Morita (2000) Junji Sakamoto (2001) Isao Yukisada
Isao Yukisada
(2002) Ryōsuke Hashiguchi / Hideyuki Hirayama (2003) Ryūichi Hiroki (2004) Tetsuya Nakashima (2005) Kazuyuki Izutsu (2006) Miwa Nishikawa (2007) Masayuki Suo (2008) Yōjirō Takita (2009) Akira Ogata (2010) Takashi Miike
Takashi Miike
(2011) Sion Sono
Sion Sono
(2012) Daihachi Yoshida
Daihachi Yoshida
(2013) Azuma Morisaki (2014) Mipo O / Momoko Andō (2015) Hirokazu Kore-eda
Hirokazu Kore-eda
/ Ryōsuke Hashiguchi (2016) Ryōta Nakano (2017) Kazuya Shiraishi (2018)

This article about a Japanese film director is a stub. You can help by expandi

.